Aandacht, belangstelling, publiek. Voor kunst, voor vormgeving, van toen en nu. Zijn hard nodig, maar komen niet aangewaaid.


Zuidervrienden zet zich in. Voor mensen die dat verdienen. Beeldend kunstenaars, dichters, schrijvers, fotografen. Ontwerpers, architecten, 
illustratoren, podiumperformers.


Zuidervrienden is actief. Om reikwijdtes te vergroten en posities te versterken. Ook Euregionaal.

Wat doet
stichting
Zuider­vrienden?

Stichting Zuidervrienden heeft tot doel het bij een groter publiek onder de aandacht brengen van erfgoed, hedendaagse kunst en vormgeving. Dat kan gaan om werk van schilders, beeldend kunstenaars, dichters, schrijvers en fotografen maar
ook van illustratoren, ontwerpers, architecten en podiumperformers. Met haar activiteiten wil Zuidervrienden de belangstelling voor erfgoed, kunst en vormgeving vergroten en de Euregionale positie ervan versterken en verdiepen.

Projecten

ter_plaatse-f5b9f329.jpg

Fotoboek en tentoonstelling, 2007

Ter plaatse

chez_nous-394c0169.png

Fotoboek en expositie, 2013

Chez Nous

HanW_OddPeople2_80LR-f1df24ac.jpg

Tentoonstelling en publicatie, 2014

Een merkwaardig gezelschap

muas-a3d55473.jpg

Expositie en collectables, 2013 t/m 2017

Maastricht Unexpected Art Spaces

Ontsluiting archief, publicatie, online database en expositie, 2022

Portretten van hier

Via de tentoonstelling en publicatie die Zuidervrienden verzorgde is mijn werk in Amsterdam en New York terecht gekomen.

Han van Wetering

Peggy_0883.jpg
André.png

Onbezoldigd bestuur

Zuidervrienden is een initiatief van Peggy van Sebillen en André Terlingen, in de tijd dat zij de directie voerden bij Zuiderlicht. Daar kwamen en komen kunst- en cultuurprojecten voorbij die onbezoldigde energie verdienen, maar die zonder vrijwillige inzet plus fondsen of subsidies het licht niet of nooit zien... Een stichting was noodzaak.
Zo gezegd, zo gedaan. Vandaag de dag vormen Peggy en André nog steeds het onbezoldigde bestuur van de stichting.